Uteybe’yi İzleyen Arslan

Yazdır
Kategori: Asr-ı Saadetten
Yayınlanma: Cuma, 02 May 2014 Murat tarafından yazıldı.

Uteybe’yi İzleyen Arslan

 Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, Resulullah (A.S.)’ın kızı Ümmü Gülsüm’le evlenmişti. Nebi Aleyhisselâm’ın diğer kızı Rukayye’de Uteybe’nin kardeşi Utbe ile evliydi. Rasul-i Ekrem’e peygamberlik gelip de Ebu Leheb’i kınayan Tebbet Suresi indikten sonra, Ebu Leheb iki oğlundan da Rasulullah’ın kızları olan eşlerini kesinlikle boşamalarını istemişti.

 

Ebu Leheb’in Resulullah düşmanı karısı da oğullarına:

 

- O kadınları boşayın! Çünkü ikisi de babaları gibi sapmışlardır, dedi.

 

İki kardeş de karılarını boşadılar. Uteybe Ümmü Gülsüm’ü boşadıktan sonra, Rasul Aleyhisselâm’a gelerek şöyle dedi:

 

- Ben senin dinini inkar ediyorum. Senin kızını da boşadım. Bundan sonra ne sen bana gel, ne ben sana gelirim!

 

Uteybe bununla da kalmadı; hırçın köpek gibi Rasul-i Ekrem’in üstüne yürüyerek gömleğini yırttı.

 

Bu durumdan çok incinen Allah Rasulü (A.S.):

 

- Allah’tan, bir canavarını sana musallat etmesini dilerim, diye beddua etti.

 

Zaman sonra Uteybe ticaret maksadıyla, Kureyşliler’den birkaç tüccar arkadaşıyla Şam’a doğru yola çıktı. Geceleyin Şam civarında Zerka denilen yere vardılar. Varır varmaz, müşhiş bir arslan onların çevresinde dolaşmaya başladı. Uteybe ürktü:

 

- Vay anasına! Vallahi Muhammed’in bedduası yüzünden bu arslan beni parçalayacak, dedi.

 

Arslan onların etrafında birkaç defa dolandıktan sonra dönüp gitti. Onlar da Uteybe’yi kollamak için ortalarına alarak uyudular. Arslan tekrar döndü, aralarından geçerek Uteybe’yi buldu. Başını pençeleri arasında sıkarak onu öldürdü.

 

Sonra Hz. Osman (R.A.) Rukayye ile, o vefat edince de Ümmü Gülsüm’le evlendi.

 

Taberanî, el-Mucemu’l-Kebir; Nureddin el-Heysemî, Mecmau’z-Zevaid; Kandehlevî, Hayatü’s-Sahabe.