Kur’an Abdestsiz Tutulabilir mi?

Yazdır
Kategori: Fıkıh-İlmihâl
Yayınlanma: Cumartesi, 03 May 2014 Murat tarafından yazıldı.

Kur’an Abdestsiz Tutulabilir mi?

Kur’an ayetlerinin el sürmeden abdestsiz okunabileceği hususunda, İslâm alimleri görüş birliği içerisindedirler. Ancak cünüb kimse, ezberden de Kur’an okuyamaz. Kur’an’ı abdestsiz ellemek ise caiz değildir. Bu hüküm, İbn Abbas Hazretleri hariç önde gelen sahabilerin ve zahirîler dışında Ehl-i Sünnet mezheplerin ortak görüşüdür. Bir de malikîler, Kur’an öğretiminde öğretmen ve öğrenci için abdestsiz dokunmayı caiz görürler.

 

Kur’an-ı Kerim’de: “Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz” (Vakıa/79) buyuruluyor. Genel olarak tefsirlerde bu ayet, “Kur’an’ın bulunduğu Levh-ı Mahfuz’a meleklerden başkası ulaşamaz, muttali olamaz” manasında yorumlanmıştır. Ayetin diğer manası da, Kur’an’ı (mushafı) abdestsiz ellemenin uygun olmamasıdır. Bu da Kur’an’a saygı ve edebin gereğidir. Anılan ayet, ifade olarak bir durum bildiriyor (lafz-ı haber) olmakla beraber, anlam bakımından bir yasaklamayı bildirir. Yani “dokunulmasın” demektir. Kur’an’da benzer örnekleri vardır.

 

Ancak bu ayet, sözünü ettiğimiz anlamı net bir emir şeklinde değil, işaret yoluyla bildirir. Kur’an’a abdestsiz dokunmanın hükmü, esasen hadis ve sünnetle açıklanmıştır. Çeşitli ve güvenilir kaynaklardan gelen meşhur bir hadiste, Rasul A.S.: “Kur’an’a ancak temiz (abdestli) olan dokunabilir.” buyurmaktadır. Bu haber, muteber hadis kaynaklarımızdan Muvatta (Hd. 478); Abdürrezzak, Musannef (Hd. 1328); Darimî (Hd. 2183); Taberanî, Sağir (Hd. 1164); Darekutnî (Hd. 433); Beyhakî (Hd. 408-410) ve benzeri eserlerdedir.

 

Sahabe ve tabiînden itibaren, büyük müctehidlerin ve dört mezheble birlikte diğer mezheb alimlerin tamamına yakını, zaruret dışında Kur’an’ı abdestsiz ele almayı haram görmüşlerdir. Yalnız, zahirî mezhebi alimlerinden İbn Hazm (Ö. 456 h.), abdestsiz, cünup veya hayızlı kişinin Kur’an’ı tutabileceğini ve okuyabileceğini ileri sürmüş, bunda ifrata düşmüştür.

Web Tasarımı ve Site Yönetimi : Murat ERGÜVEN

Copyright 2011 Kur’an Abdestsiz Tutulabilir mi?. YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yazılar Yusuf ÖZCAN'ın telifi olup; bütün hakları varislerine aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal mevzuatın gerektirdiği hükümler uygulanır.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free