Babadan Oğula Mektup

Yazdır
Kategori: Genel Tarih İçinden
Yayınlanma: Cumartesi, 03 May 2014 Murat tarafından yazıldı.

Babadan Oğula Mektup

Kanunî Sultan Süleyman, isyankâr oğlu Bayezid tarafından İran’dan gönderilen ve kendisini bağışlamasını dileyen acıklı manzum mektubuna karşılık, aynı vezin ve aynı vurgularla aşağıdaki şahane mektupla cevap vermiş ve onu affedebileceğini belirtmiştir. Fakat maalesef şehzade Selim taraftarlarının bastırmasıyla, Bâyezid Kazvin’de idam edilmiştir. (Eylül 1561)

 

Ey demâdem mazhar-ı tuğyân-ı isyânim oğul

Takmıyan boynuna hergiz tavk-i fermânım oğul

Ben kıyar mıydım sana ey Bayezid-Hânım oğul

Bî-günahım dime, bari tevbe kıl cânım oğul.

 

Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı azam hakkı çün

Nuh u İbrahim u Musa ibn-i Meryem hakki çün

Hatm-i âsâr-i nübüvvet Fahr-i Alem hakki çün

Bî-günahım dime, bari tevbe kıl cânım oğul.

 

Neş’et-i Hakdır, übüvvet-râm olan olur kerîm

“Lâ tekul üf” kavlini inkâr eden kalır yetim

Taate isyana âlimdir Hudâvend-i Kerîm

Bî-günahım dime, bari tevbe kıl cânım oğul.

 

Rahm-u şefkat zîb-i iman olduğun bilmez misin

Ya dem-i masumu dökmekden hazer kılmaz mısın

Abd-ı âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısın

Bî-gühanım dime, bari tevbe kıl cânım oğul.

 

Hak reayâ-yı mûtia râi itmiştir beni

İsterim mağlub idem ağnama zi’b-i düşmeni

Hâşâ-lillâh öldürürsem bî-güneh nâgeh seni

Bî-günahım dime, bari tevbe kıl cânım oğul.

 

Tutalım iki elin başdan başa kanda ola

Çünki istigfar idersin biz de afv itsek n’ola

Bayezidim suçunu bağışlarım gelsen yola

Bî-günahım dime, bari tevbe kıl cânım oğul.

 


Kronoloji, 2/324-25

Demâdem: sık sık

Mazhar-i tuğyan: taşkınlık yapmak

Hergiz: asla

Tavk-ı ferman: ferman gerdanlığı

Hatm-i âsâr-ı nübüvvet: Peygamberlik izlerinin sonu

Neş’et-i Hak: Hak’tan gelme

Übüvvet-râm: babaya itaatkâr

“Lâ tekul üf”: “Üf bile deme” (ayet meali)

Hudâvend-i Kerîm: Allahu Tealâ

Zîb-i İman: İman süsü

Abd-i âzâd: kurtulmuş kul

Reâya-yı mutî: İtaatkâr halk

Râi: çoban

Ağnam: Koyunlar

Zi’b-i düşmen: düşman kurt

Nâgâh: ansızın.

Web Tasarımı ve Site Yönetimi : Murat ERGÜVEN

Copyright 2011 Babadan Oğula Mektup. YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yazılar Yusuf ÖZCAN'ın telifi olup; bütün hakları varislerine aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal mevzuatın gerektirdiği hükümler uygulanır.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free