Kadir Gecesi

Yazdır
Kategori: Kur'an-Tefsir
Yayınlanma: Cumartesi, 03 May 2014 Murat tarafından yazıldı.

Kadir Gecesi

Mübârek Kadir gecesinin, hangi gece olduğu hakkında görüşler çoktur. İbn Hacer Buhârî şerhinde –bir kısmı birbiriyle içiçe ve mükerrer görünen- 45 kadar görüş beyan etmiş; diğer Buhârî şârihi (şerhedici) Aynî ise, bunları 25 madde içinde toplamıştır.

 

Bu görüşlerden bir kısmı şunlardır:

1-Kadir Gecesi bütün sene içinde bir gecedir, yıldan yıla zamanı değişebilir. 2- Ramazan ayı içinde bir gecedir, fakat her yıl ramazan içinde farklı gecelere gelebilir. 3- Ramazanın son yarısındadır. 4- Ramazanın son onundadır. 5- Ramazanın son yedisindedir. 6- Ramazanın 17. gecesidir. 7- Ramazanın 19’uncu gecesidir. 8- Ramazanın 21’inci gecesidir. 9- Ramazanın 23. gecesidir. 10- Ramazanın 27. gecesidir.

 

Bütün bu ihtimaller içinde en muteber olanı ise, kadir gecesinin ramazanın son onunda, tek gecelerde ve büyük ihtimalle 27. gecedir.

 

Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Aleyhisselâm’a nüzûl (iniş) başlangıcı, Ramazanın 17. gecesinde olmuştur. Demek ki o zaman Kadir gecesi, 17 Ramazana rastlamıştı. Çünkü Kur’an, Kadir gecesi inmeye başlamıştır.

 

Aslında kadir gecesinin, Rasûl-i Ekrem efendimize tamâmen gizli kaldığı da düşünülemez. Ancak fazla açıklanmasına mezun (izinli) olmadığından, bulunduğu senelerdeki muhtemel Kadir geceleri için, kesinlik ifâde etmeyen fakat teşvik ve ümit veren beyanlarla (açıklamalarla) iktifâ etmiştir) yetinmiştir.

 

Ebû Hanîfe (İmam-ı A’zam) hazretlerinin kanaâtine göre de, Kadir gecesi yıl içinde, farklı aylar ve gecelerde dönmektedir. Çoğunlukla Ramazanın son onunda ve muhtemelen 27. gecesinde olsa da bu böyledir. Hadîs-i şerîflerde ümit ve tavsiye olarak işaret edilen Kadir geceleri Resûlullah Aleyhisselâm’ın yaşadığı farklı yıllara mahsus olmalıdır.

 


İbn Hacer: Fethu’l Bârî (Beyrut 1996), 4/794-99; el-Aynî: Umdetü’l-Karî (Beyrut 1998), 8/253; eş-Şevkânî: Neylü’l-Evtâr (Beyrut 1998), 4/768-771; İbn âbidîn: Reddü’l-Muhtâr (Beyrut 1994), 3/446; en-Nevevî: el-Mecmû’, 6/493.

Web Tasarımı ve Site Yönetimi : Murat ERGÜVEN

Copyright 2011 Kadir Gecesi. YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan yazılar Yusuf ÖZCAN'ın telifi olup; bütün hakları varislerine aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal mevzuatın gerektirdiği hükümler uygulanır.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free